00 386(02) 252 21 82 >>> DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA MARIBOR Trubarjeva ul. 15 2000 Maribor <<< dgn.maribor@guest.arnes.si

Razpis državnega prvenstva v paraalpskem smučanju

Zveza za šport invalidov Slovenije – Slovenski Paralimpijski komite (Zveza ŠIS – SPK), skladno s koledarjem državnih prvenstev za leto 2023, razpisuje državno prvenstvo v paraalpskem smučanju – veleslalom, ki bo potekalo v petek, 03. marca 2023, na smučišču Brsnina – Kranjska Gora. V priponki vam pošiljamo razpisno dokumentacijo, ki si jo lahko preberete, prav tako bo razpis objavljen tudi na spletni strani www.zsis.si.

Vse prijavitelje prosimo, da se držijo rokov in pravil za oddajo prijav, ROK ZA ODDAJO PRIJAV: 24. februar 2023. Nepopolnih in prepoznih prijav ne bomo sprejemali. Prosimo, da vaše prijave oddate samo preko elektronske prijave na  spletni strani https://prijava.zsis.si, kjer se prijavite z uporabniškim imenom in geslom, ki vam je bil poslan na društveni elektronski naslov. V kolikor niste prepričani o uporabniškem imenu in geslu, nas prosimo kontaktirajte na e – naslov: ziga.kobasevic@zsis.si. Prijavnic po navadni in elektronski pošti, ne bomo upoštevali.

Po zaključku zbiranja prijav, boste prijavitelji prejeli seznam prijavljenih in vsa dodatna navodila v zvezi s tekmovanjem.

S športnimi pozdravi,

Žiga Kobaševič
Strokovni sodelavec
ZVEZA ZA ŠPORT INVALIDOV SLOVENIJE – SLOVENSKI PARALIMPIJSKI KOMITE
NPC SLOVENIA
Cesta 24. junija 23, 1231 Ljubljana – Črnuče
T +386 1 5300 893 | F +386 1 5300 894
#ParasportSlovenia| www.zsis.si
ZVEZA ZA ŠPORT INVALIDOV SLOVENIJE – PARALIMPIJSKI KOMITE

(Skupno 32 obiskov, današnjih obiskov 3),

Avtobusna vozovnica za upokojence in invalide, ki niso delovno zavarovani

Do pridobitve kartice Slovenija (medkrajevno in mestni promet v Mariboru, Kopru in v Ljubljani) so upravičeni vsi upokojenci.

Kot invalid/-ka ste do kartice upravičeni le v primeru, če niste delovno zavarovani.

Kartico si uredite na avtobusni postaji ali železniški postaji. Ker je kartica prvenstveno namenjena upokojencem, ki si lahko karto uredijo z osebnim dokumentom na blagajni Marproma ali Arrive na Mlinski ulici v Mariboru,

  • kot invalid/-ka si lahko kartico uredite samo z EU invalidsko kartico ugodnosti, predhodno si uredite invalidsko karto ugodnosti – to uredite na upravni enoti tako, da jim pošljete izpolnjeno vlogo, dokazilo o izpolnjevanju (npr. odločbo o priznanju statusa invalida) in 1 fotografijo – to pošljete na Upravna enota Maribor, Ul. heroja Staneta 1, Maribor ali uredite osebno na Prešernovi 6 v Mariboru. Za vsak primer vam pošiljam vlogo za EU kartico ugodnosti v priponki.

S to kartico in osebnim dokumentom si nato uredite brezplačno vozovnico na blagajni na Avtobusni ali železniški postaji.

Opomba: Z EU invalidsko kartico ugodnosti ste oproščeni plačila turistične takse in upravičeni do drugih ugodnosti, ki jih individualno omogočajo izvajalci turističnih, kulturnih in športnih dejavnosti. Povezava na seznam ponudnikov v Sloveniji:

https://www.invalidska-kartica.si/sl/seznam-ponudnikoveznam-ponudnikov.

V priponki pošiljam spisek upravičence do invalidske kartice ugodnosti. Za več informacij sem vam na voljo.

Lep pozdrav

Ana Mandl

Sektor za zdravstveno, socialno varstvo

Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno,

socialno varstvo in raziskovalno dejavnost

Ulica Heroja Staneta 1  

2000 Maribor

T: 02/220 12 02

E: ana.mandl@maribor.si

(Skupno 44 obiskov, današnjih obiskov 1),

Upravičenci do invalidske kartice ugodnosti

UPRAVIČENCI DO INVALIDSKE KARTICE UGODNOSTI


Dobili jo bodo lahko vsi invalidi, ki so pridobili status ali pravice na podlagi invalidnosti skladno s predpisi, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov, področje vojnih invalidov, družbenega varstva duševno in telesno prizadetih oseb ter predpisov s področja izobraževanje in usposabljanje otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju oziroma usmerjanju otrok s posebnimi potrebami kot otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci, gluhi in naglušni otroci, gluhoslepi otroci, gibalno ovirani otroci in otroci z več motnjami.

Ravno tako bodo do invalidske kartice ugodnosti upravičeni posamezniki oziroma posameznice z odločbo o telesni okvari z najmanj 90% telesne okvare zaradi izgube vida ali najmanj 70% telesne okvare zaradi izgube sluha ali druge osebe s priznano najmanj 80% telesno okvaro, če se seštevajo in je najnižji odstotek za eno vsaj 70% po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Kartico pa bodo lahko pridobile tudi gluhoslepe osebe, ki izpolnjujejo pogoje za opredelitev gluhoslepote po zakonu oziroma pravilniku, ki ureja tehnične pripomočke in prilagoditev vozila in invalidi po predpisih drugih držav članic Evropske unije.

Dokazila o invalidnosti ali telesni okvari, ki jih lahko upravna enota pridobi po uradni dolžnosti, vlagatelju ni treba prilagati.

Z invalidsko kartico ugodnosti za invalide bodo invalidi v državah EU lahko uveljavljali komercialne popuste, ki so jim na voljo v posameznih državah.

(Skupno 34 obiskov, današnjih obiskov 1),

Sprememba termina – Državno prvenstvo v paraalpskem smučanju – veleslalom

Spoštovani,

Obveščam vas, da je prišlo do manjše spremembe v koledarju državnih prvenstev.

Predviden termin državnega prvenstva v paraalpskem smučanju – veleslalom, je 03.03.2023, na smučišču Brsnina v Kranjski Gori. Obstoječi termin: 17.02.2023.

Z lepimi pozdravi,

Žiga Kobaševič
Strokovni sodelavec
ZVEZA ZA ŠPORT INVALIDOV SLOVENIJE – PARALIMPIJSKI KOMITE
ZVEZA ZA ŠPORT INVALIDOV SLOVENIJE – SLOVENSKI PARALIMPIJSKI KOMITE
NPC SLOVENIA
Cesta 24. junija 23, 1231 Ljubljana – Črnuče
T +386 1 5300 893 | F +386 1 5300 894
#ParasportSloveniawww.zsis.si
(Skupno 49 obiskov, današnjih obiskov 1),
Dostopnost