00 386(02) 252 21 82 >>> DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA MARIBOR Trubarjeva ul. 15 2000 Maribor, <<< dgn.maribor@guest.arnes.si

Dogodki: 6th marec 2019

Informacije, vabila, obvestila pripravlja strokovni delavec-sekretar Milan Kotnik. V znakovnem jeziku jih predstavi predsednica društva.