00 386(02) 252 21 82 >>> DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA MARIBOR Trubarjeva ul. 15 2000 Maribor <<< dgn.maribor@guest.arnes.si

Priporočila za izvedbo aktivnosti v društvu 22.5.2020 v pdf

 

Priporočila za izvedbo aktivnosti v društvu – NIJZ
ob sproščanju ukrepov epidemije Covid-19 in sklepih Vlade RS

 

V društvo ne prihajamo, če imamo znake prehlada oz. drugih znakov bolezni.

 • Ob kašljanju upoštevamo navodila o higieni kašlja.
 • Uporaba zaščitne maske je v prostorih društva obvezna ob vstopu v stavbo in na hodnikih in stopniščih.
 • Vsak obiskovalec si sam zagotovi ustrezno masko.
 • Pri vstopu v stavbo in društvene prostore si razkužimo roke. Razkuževalniki so nameščeni na vseh vstopnih točkah.
 • V vseh prostorih društva so pisna navodila za preprečevanje širjenja koronavirusa – prosimo, da jih upoštevamo.
 • Izogibamo se telesnim stikom.
 • Z namenom zagotavljanja zadostnega odmika 1,5 m smo mize in stole v prostoru za družabna srečanja uporabnikov ustrezno označili – prosimo, da stolov ne prestavljamo izven območja oznak.
 • V družabnem prostoru, kjer je zagotovljen stalen 1,5 m odmik, maska ni potrebna, je pa priporočljiva.
 • Ob daljšem druženju bomo poskrbeli za odmor in ustrezno zračenje ter dezinfekcijo prostorov na vsako polno uro.
 • Toaletni prostori so opremljeni z milniki in razkužili ter navodili za pravilno umivanje rok.
 • Društvo poskrbi za redno razkuževanje prostorov in opreme po zaključku uporabe.

 

                                 spoštovanje priporočil in navodil NIJZ rešuje življenje!

                                                      HVALA ZA RAZUMEVANJE

pripravil:

Milan Kotnik
strokovni delavec-sekretar

Ernestina Savski
predsednica

Deli na facebook
Share on Facebook
(Skupno 106 obiskov, današnjih obiskov 1)