00 386(02) 252 21 82 >>> DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA MARIBOR Trubarjeva ul. 15 2000 Maribor <<< dgn.maribor@gmail.com

ki bodo  potekale od 22. – 24.6.2021 v  Športnem parku Tabor

Športne igre invalidov bodo potekale skozi 3 dni, in sicer po sledečem urniku:

Torek, 22.6.2021: panogi PIKADO in NAMIZNI TENIS

Sreda, 23.6.2021: panogi STEZNO KEGLJANJE in ŠAH

Četrtek, 24.6.2021: panoge RUSKO KEGLJANJE, MALI NOGOMET, MET NA KOŠ, KOŠARKA NA VOZIČKU in/ali MET NA KOŠ NA VOZIČKU

Organizator: Svet invalidov  MO Maribor

Izvajalec:  DS za šport SI MO Maribor

Vodja prireditve:  OO (Aleksander Trnjar, Milan Kotnik, Vasja Cimerman, Mojca Krenčnik in Ana Mandl)

Pravila za izvedbo tekmovanja so določena s Pravilnikom Športnih iger invalidov(v prilogi):

 1. Splošni del

1. Športnih iger invalidov se lahko udeležijo samo osebe, ki izpolnjujejo korona pogoj PCT (prebolel, cepljen ali testiran – test veljaven 72 ur). Za izpolnjevanja PCT pogoja udeležencev so zadolženi vodje društev, ti v društvih preverijo izpolnjevanje pogoja in s podpisom na prijavi jamčijo, da bodo vsi udeleženci društva izpolnjevali PCT pogoj. novo

2. Tekmujejo lahko samo člani invalidskih društev, ki so člani zaradi invalidnosti ali bolezni, in ne svojci in simpatizerji oz. zdrave osebe.

3. K tekmovanju lahko pristopijo samo tekmovalci, ki so bili prijavljeni v razpisnem roku.

4. Tekmovalci za primer potrebe sami zagotovijo spremljevalca.

5. Vsi tekmovalci morajo ob prijavi podpisati izjavo o tekmovanju na lastno odgovornost

6. Vsako društvo ob prijavi določi enega vodjo vseh prijavljenih ekip. Vodja, ki je določena oseba društva, mora ob prevzemu bonov in majic sekretarki predati podpisane izjave vseh tekmovalcev društva o udeležbi na lastno odgovornost . Sporočiti mora tudi morebitno odsotnost prijavljenih tekmovalcev.

 1. Tekmovanja

1. Tekmuje se v naslednjih športnih panogah:

 • šah,
 • pikado,
 • mali nogomet,
 • namizni tenis,
 • kegljanje,
 • rusko kegljanje,
 • košarka na vozičku,
 • met na koš,
 • met na koš na vozičku          

2. Vsa tekmovanja se izvajajo samo v »NACIONALNEM RAZREDU« po klasifikaciji ZŠIS-POK ne glede na vrsto in stopnjo invalidnosti.

3. Tekmovalci lahko tekmujejo samo v 1 disciplini.  Izjem ni, prijavljeni za met na koš tekmujejo samo v tej disciplini.

4. Posamezne panoge vodijo in koordinirajo koordinatorji – prostovoljci. Koordinatorji pred začetkom tekmovanja tekmovalcem razložijo pravila igre in v kakšni konkurenci bo tekmovanje potekalo (npr. ločeno moški, ženski, ekipni…). Po potrebi določijo svojega pomočnika. Glede na število prijav lahko koordinatorji prilagodijo sistem igre (npr. število metov), kar tudi razložijo pred začetkom tekmovanja – dodatno

5. Koordinatorji lahko tudi tekmujejo, če so prijavljeni. Za čas igranja morajo zagotoviti svojega namestnika.

6. Vrstni red tekmovanja določi koordinator (žreb ali vrstni red prijav ipd.). Tekmovalci morajo upoštevati določila koordinatorja.

7. Vsak morebitni nesporazum glede tekmovanja se rešuje med koordinatorjem in tekmovalcem takoj, ko nastane. Kasnejših pripomb ni možno upoštevati.

      III. Priznanja

POKALI

 • pokale prejmejo prve tri najbolje uvrščene ekipe v posameznih panogah

MEDALJE

 • medalje prejmejo prvi trije najbolje uvrščeni posamezniki v panogah v svoji konkurenci
 • v primeru, da so sodelovali manj kot 3 tekmovalci – tekmovalke v panogi, dobi medaljo samo zmagovalec/ka.
 • Poleg pokalov prejmejo člani ekip v ekipnih športih tudi medalje.

IV. Prijave

Društva na posebnem obrazcu prijavijo udeležence športnih iger, pri čemer z žigom in podpisom jamčijo, da so vsi navedeni podatki resnični. V primeru, da se ugotovi, da so vpisani podatki o prijavljenih udeležencih netočni, izvajalec diskvalificira posameznika ali celotno ekipo posameznega društva.    

Prijave s poimenskim seznamom posameznikov in ekip po športnih panogah je potrebno poslati sekretarki SI do vključno 8. junija 2021 na e-naslov: ana.mandl@maribor.siObrazec prijave je priložen razpisu.

Prosimo, da za posamezen dan posebej prijavite tudi število navijačev. Pomembno: Zaradi zagotovitve upoštevanja ukrepov varovanja zdravja, se lahko vsak navijač udeleži iger samo 1 dan.

V. Program prireditve

 • Prihod vodij, koordinatorjev in tekmovalcev vse 3 dni do 11:15.
 • V torek , sredo in četrtek se zberemo pri gostilni Taborka. – novo
 • Vodje društev bodo bone za malico in majice za tekmovalce prejeli 3-4 dni pred tekmovanjem. Zato naj ob prijavi navedejo e-naslov ali tel. kontakt za sporočilo, kje in kdaj naj se zglasijo za prevzem majic in bonov. Ob tem oddajo podpisane izjave tekmovalcev o sodelovanju na lastno odgovornost. 
 • Začetek tekmovanja bo ob 12.00 uri oz. po končanem uvodnem programu na posameznem prizorišču:
 • Stezno kegljanje – kegljišče – Dvorana Tabor.
 • Rusko kegljanje – kegljišče DU Tabor
 • Pikado –Galerija Dvorane Tabor – novo
 • Met na koš – Dvorana Tabor
 • Met na koš na vozičku – Dvorana Tabor
 • Mali nogomet – nogometno igrišče pred Ledno dvorano

Namizni tenis – Dvorana Tabor.

 • Vsa tekmovanja bodo potekala pod vodstvom koordinatorjev, ki odločajo o celotnem poteku tekmovanja na posameznih prizoriščih.
 • Malica bo na voljo predvidoma od 12.00 ure dalje v gostilni Taborka.
 • Podelitev odličij bo po zaključku vseh tekmovanj, predvidoma najkasneje ob 16:00.

Opomba: Pridržujemo si pravico do spremembe programa.

S športnimi pozdravi

                                                                                               predsednik Sveta invalidov MOM

                                                                                                            Milan Kotnik l.r.

Share this…
(Skupno 62 obiskov, današnjih obiskov 1),
Dostopnost