00 386(02) 252 21 82 >>> DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA MARIBOR Trubarjeva ul. 15 2000 Maribor <<< dgn.maribor@gmail.com

Avtor: | Jul 6, 2018

Tolmači slovenskega znakovnega jezika Podravja Maribor
Anja Kotnik - 051 264 082

Anja Kotnik
Dravinjska cesta 2,
2319 Poljčane
051 264 082
Čas dosegljivosti:  dopoldan in popoldan

Doris Pihler – 041 616 089

DORIS PIHLER, s.p.
Prušnikova ulica 32, 2000 Maribor
041 616 089
čas dosegljivosti: 8.00 do 18.00

Kaja Zlatka Hötzl – 040 241 505

KAJA ZLATKA HÖTZL, s.p.

Pivkova ulica 6, 2000 Maribor

040 241 505

čas dosegljivosti: od ponedeljka do petka od 14.00 do 18.00;

ob sobotah in nedeljah samo v nujnih primerih ali po dogovoru

Lidija Letonja – 041 282 344

LIDIJA LETONJA, s.p.
Levanjci 28, 2253 Destrnik
02 753 55 61, 041 282 344
čas dosegljivosti: kadarkoli

Marija Koser – 031 316 040

MARIJA KOSER, s.p.
Goriška ulica 7, 2000 Maribor
02 33 15 711, 031 316 040
čas dosegljivosti: dopoldan in popoldan

Suzana Erenler – 041 600 201

SUZANA ERENLER, s.p.

Rogoška ulica 16, 2000 Maribor

041 600 201

čas dosegljivosti: kadarkoli

Tadeja Kokol - 031 894 661
Tadeja Kokol s.p.

Za Kalvarijo 46,
2000 Maribor
031 894 661
Čas dosegljivosti:  Kadarkoli
Pravice do tolmača po zakonu

Vir: Zavod združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik

Pravice do tolmača po zakonu


Pravice gluhih oseb do tolmačenja določa Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika (ZUSZJ), ki je bil objavljen v Uradnem listu št. 96, 14 .novembra 2002. Pravice po zakonu lahko uveljavljajo tudi gluhoslepe osebe ki, kot primarno sredstvo sporazumevanja, uporabljajo prilagojen slovenski znakovni jezik.

KAJ DOLOČA ZAKON?

Zakon določa pravico gluhih oseb uporabljati slovenski znakovni jezik (v nadaljevanju: znakovni jezik) in pravico gluhih oseb do informiranja v njim prilagojenih tehnikah ter obseg in način uveljavljanja pravice do tolmača za znakovni jezik pri enakopravnem vključevanju gluhih oseb v življenjsko in delovno okolje ter vse oblike družbenega življenja ob enakih pravicah in pogojih ter z enakimi možnostmi, kot jih imajo osebe brez okvare sluha.

KAKO ZAKON OPREDELJUJE ZNAKOVNI JEZIK:

Znakovni jezik je jezik sporazumevanja gluhih oseb oziroma naravno sredstvo za sporazumevanje gluhih oseb.

Znakovni jezik je vizualno – znakovni jezikovni sistem z določeno postavitvijo, lego, usmerjenostjo in gibom rok in prstov ter mimiko obraza.

KDO JE GLUHA OSEBA PO ZAKONU?

Gluha oseba po tem zakonu je oseba, ki je povsem brez sluha oziroma oseba, ki zaradi otežkočenega sporazumevanja uporablja znakovni jezik kot svoj jezik.

KATERE PRAVICE PRINAŠA ZAKONA:

 • pravico uporabljati slovenski znakovni jezik kot jezik medsebojnega sporazumevanja
 • pravico gluhe osebe, da je informirana v njej prilagojeni tehniki
 • pravica do tolmačenja

KAKO DO PRAVICE?

Gluha oseba, ki želi pridobiti pravice po zakonu posreduje pristojnemu centru za socialno delo vlogo z osebnimi podatki (ime in priimek, datum rojstva, stalno bivališče, potrdilo o šolanju, če je dijak ali študent) in izvid avdiograma.

KDO ODLOČA O PRAVICAH PO ZAKONU?

O pravicah gluhih oseb odloča na prvi stopnji center za socialno delo na podlagi mnenja strokovne komisije. Strokovno komisijo sestavljajo trije člani in sicer: zdravnik ustrezne specialnosti, predstavnik Združenja tolmačev za slovenski znakovni jezik in predstavnik regijskega društva, ki ima status društva, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega varstva. Strokovna komisija povabi gluho osebo na razgovor in v primeru pozitivnega mnenja, izda center za socialno delo odločbo. Na podlagi odločbe prejme gluha oseba izkaznico in pripadajoče število vavčerjev.

V Sloveniji deluje sedem strokovnih komisij za naslednja območja: Ljubljana z okolico, Posavje, Celjsko in Velenjsko območje, Gorenjsko, Severno Primorsko in Koper, Dolenjsko, Štajersko ter Prekmurje.

KAKO GLUHE OSEBE UVELJAVLJAJO PRAVICE PO ZAKONU?

Pravico uporabljati znakovni jezik uresničuje gluha oseba z uveljavljanjem pravice do tolmača v postopkih pred državnimi organi, organi lokalne samouprave, izvajalci javnih pooblastil oziroma izvajalci javne službe in v vseh drugih življenjskih situacijah, v kateri bi ji gluhota pomenila oviro pri zadovoljevanju njenih potreb.

IZKAZNICA

Izkaznica je identifikacijska kartica s katero gluha oseba dokazuje pravico do uporabe slovenskega znakovnega jezika.

Izkaznica se zamenja:

 • če jo imetnik izgubi ali kako drugače ostane brez nje in je preklicana v Uradnem listu Republike Slovenije,
 • če je hudo poškodovana,
 • če je imetnik spremenil osebno ime ali
 • so se spremenili drugi bistveni podatki iz izkaznice.

Zamenjave izkaznic izvajajo pristojni centri za socialno delo.

VAVČER

Vavčer je blanket opredeljen z vrednostjo. En vavčer je ena ura tolmačenja. Na vavčerju mora biti vpisana registrska številka izkaznice in registrska številka vavčerja. Vsak vavčer mora biti žigosan s strani pooblaščenega centra za socialno delo, v nasprotnem primeru je neveljaven.

KOLIKO VAVČERJEV PRIPADA GLUHI OSEBI PO ZAKONU?

 • 30 letno
 • 100 letno, če ima status dijaka ali študenta
Klicni center – vez gluhih s slišečimi

Klicni center za osebe z okvaro sluha deluje 24 ur dnevno vse dni v letu. Nastal je na pobudo Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije in Zavoda Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik, ki storitve klicnega centra izvaja od leta 2009.

http://www.zveza-gns.si/novice/slovenija/klicni-center-vez-gluhih-s-slisecimi/

Klicni center osebam z okvaro sluha omogoča komunikacijo z javnimi službami – na primer pri urejanje dokumentov na občini, pri urejanju vloge za otroški dodatek na centru za socialno delo, pri naročanju pri zdravniku in pridobivanje drugih želenih informacij javnega značaja – s pomočjo tolmača slovenskega znakovnega jezika.

Pred uporabo Klicnega centra je obvezna registracija preko spretnega mesta http://kc.tolmaci.si.

Uporabniki se lahko s Klicnim centrom povežejo preko mobilne številke 031 777 600, ki omogoča video pogovor s tolmačem v znakovnem jeziku. Stik s tolmačem lahko vzpostavijo  tudi preko SMS-sporočila, elektronske pošte, spletnega pogovora v živo ali preko telefaksa. Tolmač sprejme vprašanje uporabnika in ga v njegovem imenu posreduje ustrezni instituciji, nato uporabniku v najkrajšem možnem času posreduje odgovor.

Klicni center uresničuje pravico gluhih in naglušnih, “da mora država invalidom zagotavljati javne informacije v njim dostopnih oblikah zapisa in v tehnologijah, ki ustrezajo različnim vrstam invalidnosti, in to pravočasno ter brez stroškov za uporabnika” (21. člen Konvencije Organizacije združenih narodov o pravicah invalidov).

Center za socialno delo Maribor
Center za socialno delo Maribor
Zagrebška cesta 72
2000 MariborTEL.: 02 250 66 00
FAX: 02 252 30 54
E-POŠTA: gpcsd.marib @ gov.si

Pravica gluhe osebe do tolmača

Pravice gluhih oseb do tolmačenja določa Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika (v nadaljevanju ZUSZJ), ki določa pravico gluhih oseb uporabljati slovenski znakovni jezik (v nadaljevanju: znakovni jezik) in pravico gluhih oseb do informiranja v njim prilagojenih tehnikah ter obseg in način uveljavljanja pravice do tolmača za znakovni jezik pri enakopravnem vključevanju gluhih oseb v življenjsko in delovno okolje ter vse oblike družbenega življenja ob enakih pravicah in pogojih ter z enakimi možnostmi, kot jih imajo osebe brez okvare sluha.

ZUSZJ definira gluho osebo kot osebo, ki je povsem brez sluha oziroma kot osebo, ki zaradi otežkočenega sporazumevanja uporablja znakovni jezik kot svoj jezik.

Zakon določa naslednje pravice:

 • pravico uporabljati slovenski znakovni jezik kot jezik medsebojnega sporazumevanja,
 • pravico gluhe osebe, da je informirana v njej prilagojeni tehniki,
 • pravico do tolmačenja v postopkih pred državnimi organi, organi lokalne samouprave, izvajalci javnih pooblastil oziroma izvajalci javne službe in v vseh drugih življenjskih situacijah, v kateri bi ji gluhota  pomenila oviro pri zadovoljevanju njenih potreb.

Vavčer

Vavčer je blanket, opredeljen z vrednostjo. En vavčer je ena ura tolmačenja. Na vavčerju mora biti vpisana registrska številka izkaznice in registrska številka vavčerja. Vsak vavčer mora biti žigosan s strani pooblaščenega centra za socialno delo, v nasprotnem primeru je neveljaven. Gluhi osebi po zakonu pripada 30 vavčerjev na leto oziroma 100, če ima status dijaka ali študenta.

Združenje tolmačev

Prekmurska ulica 6

1000 Ljubljana

telefon 01 436 47 92

faks 01 436 47 93

Lista tolmačev za Slovenski znakovni jezik po Sloveniji
(Skupno 1.511 obiskov, današnjih obiskov 1),
Dostopnost