00 386(02) 252 21 82 >>> DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA MARIBOR Trubarjeva ul. 15 2000 Maribor <<< dgn.maribor@gmail.com

Do pridobitve kartice Slovenija (medkrajevno in mestni promet v Mariboru, Kopru in v Ljubljani) so upravičeni vsi upokojenci.

Kot invalid/-ka ste do kartice upravičeni le v primeru, če niste delovno zavarovani.

Kartico si uredite na avtobusni postaji ali železniški postaji. Ker je kartica prvenstveno namenjena upokojencem, ki si lahko karto uredijo z osebnim dokumentom na blagajni Marproma ali Arrive na Mlinski ulici v Mariboru,

  • kot invalid/-ka si lahko kartico uredite samo z EU invalidsko kartico ugodnosti, predhodno si uredite invalidsko karto ugodnosti – to uredite na upravni enoti tako, da jim pošljete izpolnjeno vlogo, dokazilo o izpolnjevanju (npr. odločbo o priznanju statusa invalida) in 1 fotografijo – to pošljete na Upravna enota Maribor, Ul. heroja Staneta 1, Maribor ali uredite osebno na Prešernovi 6 v Mariboru. Za vsak primer vam pošiljam vlogo za EU kartico ugodnosti v priponki.

S to kartico in osebnim dokumentom si nato uredite brezplačno vozovnico na blagajni na Avtobusni ali železniški postaji.

Opomba: Z EU invalidsko kartico ugodnosti ste oproščeni plačila turistične takse in upravičeni do drugih ugodnosti, ki jih individualno omogočajo izvajalci turističnih, kulturnih in športnih dejavnosti. Povezava na seznam ponudnikov v Sloveniji:

https://www.invalidska-kartica.si/sl/seznam-ponudnikoveznam-ponudnikov.

V priponki pošiljam spisek upravičence do invalidske kartice ugodnosti. Za več informacij sem vam na voljo.

Lep pozdrav

Ana Mandl

Sektor za zdravstveno, socialno varstvo

Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno,

socialno varstvo in raziskovalno dejavnost

Ulica Heroja Staneta 1  

2000 Maribor

T: 02/220 12 02

E: ana.mandl@maribor.si

Share this…
(Skupno 270 obiskov, današnjih obiskov 1),
Dostopnost