00 386(02) 252 21 82 >>> DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA MARIBOR Trubarjeva ul. 15 2000 Maribor <<< dgn.maribor@gmail.com

Pravica do komunikacijskega dodatka ali osebne asistence 

Prvega januarja 2019 se začne izvajati zakon o osebni asistenci. Če želite uveljaviti pravico iz tega zakona, morate vlogo oddali že zdaj.
Obrazec lahko najdete na spletni strani resornega ministrstva.
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/invalidi_vzv/osebna_asistenca/

Do komunikacijskega dodatka so upravičeni ljudje, starejši od 18 let, ki imajo vsaj 95 odstotno okvaro sluha po Fowlerju.
Pravico lahko uveljavijo gluhoslepi, ki imajo hkrati 50 odstotno izgubo sluha in eno izmed petih kategorij izgube vida.
Vlagatelji označite svojo kategorijo invalidnosti.

Obvezno morate priložiti dokazilo o gluhoti ali gluhoslepoti (odločba ZPIZ-a ali izvid ORL-a, kjer je razviden odstotek izgube sluha po Fowlerju).
Obkrožite tudi, katero pravico uveljavljate, torej denarno nadomestilo v višini dodatka za pomoč in postrežbo, ki trenutno znaša 146,06 evrov mesečno, ali izberete pravico do 30 ur osebne asistence mesečno.

Če boste izbrali osebno asistenco in že prejemate denarni prejemek, morate navesti višino tega prejemka in podpisati izjavo, da boste polovico denarnega prejemka namenil za sofinanciranje osebne asistence.

V vlogi navedite tudi številko svojega transakcijskega računa, na katerega boste prejemali denarno nadomestilo.

Izpolnjeno vlogo oddajte na centru za socialno delo, kjer vam bodo izdali odločbo o pravici do osebne asistence v obsegu 30 ur na mesec ali odločbo o pravici do denarnega nadomestila – komunikacijskega dodatka.

Denarna nadomestila bodo izplačevali po 1. januarju 2019.

Vlogo oddate na centru za socialno delo. Ob vlogi zahtevajte potrdilo.

Vso pomoč pri urejanju Vloge za komunikacijski dodatek vam nudimo v pisarni društva v času uradnih ur.

Uradne ure pisarna Maribor: pon 9-12, sreda 9-12, 16-18.
Uradne ure pisarna podružnica Ptuj: vsak tretji petek v mesecu 16-18.

Vloga za osebno asistenco v pdf
Vloga za komunikacijski dodatek v pdf

Vloga komunikacijski dodatek vložiti
Center za socialno delo Maribor
zagrebška cesta 72
2000 Maribor
3.nastropnje (na koncu gor) in vrata 335 soba

Delovni čas: 
ponedeljek 08:00–15:00
torek 08:00–15:00
sreda 08:00–17:00
četrtek 08:00–15:00
petek 08:00–00:00
sobota Zaprto
nedelja Zaprto

Komunikacijski dodatek

Vloga komunikacijski dodatek vložiti center za socialno delo

Objavil/a DGNP Maribor dne Sreda, 12. september 2018

 

Share this…

(Skupno 612 obiskov, današnjih obiskov 1),
Dostopnost