00 386(02) 252 21 82 >>> DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA MARIBOR Trubarjeva ul. 15 2000 Maribor <<< dgn.maribor@gmail.com
Naše društvo je prenehalo izvajati osebno asistenco s 1.5.2022
Vse o osebni asistenci: povezave, iskanje zaposlitev, zakonodaja...
Predstavitev osebne asistence

Društvo gluhih in naglušnih Podravja že od leta 1933 skrbi za dobrobit svojih članov. Od pričetka leta 2000 pa smo kot prvi med društvi gluhih in naglušnih v Sloveniji ponudili novo obliko posebnega socialnega programa pomoči na domu za starejše osebe z okvaro sluha in drugimi invalidnostmi in jim tako omogočili, da lahko živijo bolj neodvisno in kvalitetno življenje. Maja 2020 smo na podlagi Zakona o osebni asistenci pridobili odločb o vpisu v register izvajalcev ter letos januarja še pogodbo o izvajanju osebne asistence.

Kot osebni asistent boste lahko pomagali sočloveku, da zaživi bolj polno življenje. Delo osebnega asistenta je kot nalašč za vas, če ste vedra, prilagodljiva in empatična oseba s čutom za delo z osebami z invalidnostjo, ki želi pomagati.

Delo pri uporabnikih se razlikuje od osebe do osebe, vendar pomoč večinoma potrebujejo pri osebni negi, gospodinjskih opravilih, pripravi hrane, komunikaciji, vključevanju v okolje ter različnih spremstvih (sprehodi, izleti, prireditve, …).

Zaželeno je predhodno znanje in izkušnje s področja pomoči sočloveku, še posebej znanje slovenskega znakovnega jezika, saj so naši uporabniki predvsem osebe z okvaro sluha; gluhe, naglušne in gluhoslepe osebe ter tudi z drugimi senzornimi oz. telesnimi oviranostmi. Delo poteka v skladu z navodili uporabnika in izvedbenim načrtom, ki je usklajen z odločbo uporabniku s strani pristojnega Centra za socialno delo.

Kot stabilen delodajalec z dolgoletno tradicijo, vam nudimo redno plačilo skladno s 23. plačnim razredom (1043,68 EUR bruto) z vsemi dodatki – regres za prehrano, dodatek za nočno delo / deljen delovni čas / delo na nedeljo ali praznik, regres za letni dopust ter povračilo potnih stroškov.

Zaposlitev je možna za polni ali skrajšani delovni čas. Delovni čas je gibljiv/nestalen.

Po preteku določenega obdobja nudimo zaposlitev za nedoločen čas.

Vsako leto omogočimo brezplačna izobraževanja za naše osebne asistente, kjer se lahko naučite veliko novega oziroma izboljšate in si olajšate svoje dosedanje delo.

Želimo si zanesljivih sodelavcev za dolgoročno in vzajemno uspešno sodelovanje.

Če menite, da izpolnjujete pogoje in bi delo osebnega asistenta/-ke z veseljem opravljali, nam na elektronski naslov dgn.maribor@gmail.com in nam posredujte kratek življenjepis.

Uporabniki

Kdo je upravičen do osebne asistence ?

 • posameznik z dolgotrajnimi telesnimi, duševnimi, intelektualnimi ali senzoričnimi okvarami, ki zaradi invalidnosti potrebuje pomoč pri opravljanju aktivnosti, vezanih na samostojno osebno in družinsko življenje, vključevanje v okolje, izobraževanje in zaposlitev
 • je državljan Republike Slovenije s stalnim bivališčem v RS ali tujec, ki ima stalno prebivališe v RS
 • je star od 18 do 65 let
 • Vsakemu, ki izpolnjuje pogoje, ne glede na dohodek ali premoženje, je zagotovljena osebna asistenca pod enakimi pogoji

Kako uveljavljati pravico do osebne asistence?

 • Vlogo za pridobitev pravice do osebne asistence predložite na CSD
 • Strokovna komisija izdela mnenje o upravičenem številu ur na podlagi katerega CSD izda odločbo o pravici do osebne asistence
 • Na podlagi odločbe v Društvu za vaše potrebe zaposlimo osebnega asistenta, katerega si lahko izberete sami

Storitve osebne asistence so:

 • storitve, namenjene osebni pomoči
 • pomoč v gospodinjstvu, dnevnih opravilih
 • spremstvo
 • pomoč na delovnem mestu in v izobraževalnem procesu;  pomoč pri komunikaciji

Skrb za uporabnike:

 • Osebni odnos in poglobljen pristop
 • Upoštevamo vaše individualne potrebe
 • Brezplačno svetovanje
 • Strokovno načrtovanje, izvajanje in spremljanje osebne asistence
 • 24 urna telefonska podpora
 • Uporabnik sodeluje in odloča pri izbiri osebnega asistenta, osebno asistenco lahko nudi tudi družinski član
 • Individualna izobraževanja za uporabnike in zakonite zastopnike na domu uporabnika
 • Priprava urnika dela osebnega asistenta glede na individualne potrebe uporabnika

Sodelovanje z uporabniki

Za vas smo na voljo v času uradnih ur po telefonu 02 252 21 82, preko e-pošte dgn.maribor@guest.arnes.si.
Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi z osebno asistenco ali uveljavljanja pravic iz naslova invalidnosti, nas kontaktirajte in z veseljem vam bomo svetovali.

Za individualni osebni pogovor se lahko naročite v naši pisarni, po dogovoru pa lahko svetovanje in pogovor opravimo tudi na vašem domu.

Storitve osebne asistence pripravimo v sodelovanju z vami in prilagodimo individualnim potrebam in željam posameznega uporabnika.

Potrebni dokumenti, ki nam jih prinesite na razgovor in ureditev dokumentacije:

Odločba o izvajanju osebne asistence CSD
Vrednotnica za osebno asistenco CSD
Mnenje o številu ur pripadajoče osebne asistence
Odločba o diagnozi uporabnika
Odločba o dodatku za pomoč in postrežbo CSD
Dogovor z VDC ali OŠ o številu opravljenih ur
Potrdilo/ pooblastilo o zakonitem zastopstvu (dobite na upravni enoti)
Osebna izkaznica
Potrdilo o Davčni številki

Vas zanima delo osebnega asistenta?

Pošljite nam svojo ponudbo za delo. Vpisali vas bomo v evidenco kandidatov za delo osebnega asistenta. V primeru, ko potrebujemo novega osebnega asistenta vas lahko povabimo na razgovor, kjer uporabnik izbere za svoje potrebe in lastnosti primernega osebnega asistenta.

Za delo osebnega asistenta je potrebna empatija, zanesljivost in prilagodljivost, zaželena pa je vsaj IV stopnja izobrazbe in izkušnje pri delu z invalidi.

Prednosti za osebne asistente zaposlene pri Društvu:

 • Redna izobraževanja in usposabljanja
 • Strokovno vodenje in podpora
 • Redna zaposlitev ali delo preko s.p. in redno plačilo s vsemi dodatki k plači

Kdo je lahko osebni asistent?

Osebni asistent je lahko oseba, ki:

 • je polnoletna
 • je poslovno sposobna
 • ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje na področju nasilja, spolne nedotakljivosti oziroma diskriminatornega ravnanja na podlagi invalidnosti po drugih predpisih in
 • ima opravljeno usposabljanje po ZOA

Osebni asistent lahko opravlja delo pri izvajalcu osebne asistence:

 • na podlagi pogodbe o zaposlitvi
 • kot samostojni podjetnik posameznik
 • po podjemni pogodbi in popoldanski s. p.  – samo za čas nadomeščanja redno zaposlenih asistentov

Naloge osebnega asistenta

 • izvaja vso potrebno pomoč po navodilih in v skladu z željami in potrebami uporabnika. Pomoč zajema vsakodnevna opravila, ki jih posameznik zaradi svojega hendikepa ne zmore opravljati sam
 • izvaja nego in drugo osebno pomoč  uporabnika
 • opravlja gospodinjska opravila po navodilih in pod nadzorom uporabnika
 • varno ravna in uporablja gospodinjske, medicinsko tehnične, ortopedske pripomočke in opremo, ki jo potrebuje uporabnik
 • spremlja uporabnika pri vsakodnevnih opravilih
 • vozi uporabnika z uporabnikovim ali svojim vozilom
 • spremstvo in pomoč na delovnem mestu ali v izobraževalnem procesu
 • v nujnih primerih nadomešča asistenta pri drugih uporabnikih
 • vodi lastno evidenco dela
 • druga dela po navodilih delodajalca.

Naštete naloge predstavljajo splošni okvir dela, ki ga osebni asistenti opravljajo po navodilih in ob prisotnosti uporabnikov.

Podatki in dokumenti potrebni za zaposlitev novega osebnega sistenta

Izpolnite vlogi, jih pošljite v potrditev na ZPIZ in MNZ, ter nam jih prinesite potrjene:

Vloga za ZPIZ
Zahtevek za pridobitev podatkov iz kazenske evidence
Potrebni dokumenti, ki nam jih prinesite na razgovor in ureditev dokumentacije:

Osebna izkaznica
Potrdilo o Davčni številki
Bančno kartico z vašim TRR
Potrdilo o opravljenem usposabljanju za osebne asistente ( če ste ga že opravili )

Podatki in dokumenti potrebni za novega pogodbenega S.P. osebnega asistenta
Izpolnite Zahtevek za pridobitev podatkov iz kazenske evidence, ga pošljite v potrditev na MNZ,
ter nam ga potrjenega prinesite

Potrebni dokumenti, ki nam jih prinesite na razgovor in ureditev dokumentacije:

Osebno izkaznico
Potrdilo o Davčni številki
Bančno kartico z vašim TRR
Potrdilo o opravljenem usposabljanju za osebne asistente (če ste ga že opravili)
Matično številko s.p. (dobite jo dva dni po registraciji s.p.).

Razpisi za prosta delovna mesta

Prosta delovna mesta

OSEBNI ASISTENT (M/Ž), 2 osebi

Zaposlitev za polni delovni čas. Urnik dela je gibljiv/nestalen.

Okvirna mesečna plača, 23. plačni razred: 1044,00 EUR bruto mesečno.

Možnost zaposlitve za določen čas od 1. 12. 2021 dalje.

Oseba z invalidnostjo bo vašo pomoč potrebovala pri osebni negi, pri hranjenju, pomoč pri oblačenju, pomoč pri gospodinjskih opravilih, spremstvo, pomoč pri komunikaciji.

Iščemo zanesljive, prilagodljive in pozitivne osebe, osebe z empatijo, čutom za delo z ljudmi s posebnimi potrebami, prilagodljivost, zanesljivost, ki bodo z veseljem, in vestno opravljale delo osebnega asistenta ter zagotovljen lasten prevoz. Pogoj za zaposlitev je potrdilo o nekaznovanosti.

 

Svojo prijavo s kratkim življenjepisom pošljite na dgn.maribor@gmail.com.

 

Rok za prijavo kandidatov: 16.11.2021.

 

OSEBNI ASISTENT (M/Ž), 1 oseba

Zaposlitev za polovični delovni čas. Urnik dela je gibljiv/nestalen.

Okvirna mesečna plača, 23. plačni razred: 522,00 EUR bruto mesečno.

Možnost zaposlitve za določen čas od 1. 12. 2021 dalje.

Oseba z invalidnostjo bo vašo pomoč potrebovala pri osebni negi, pri hranjenju, pomoč pri oblačenju, pomoč pri gospodinjskih opravilih, spremstvo, pomoč pri komunikaciji.

Iščemo zanesljive, prilagodljive in pozitivne osebe, osebe z empatijo, čutom za delo z ljudmi z ljudmi s posebnimi potrebami, prilagodljivost, zanesljivost, ki bodo z veseljem, in vestno opravljale delo osebnega asistenta ter zagotovljen lasten prevoz. Pogoj za zaposlitev je potrdilo o nekaznovanosti.

 

Svojo prijavo s kratkim življenjepisom pošljite na dgn.maribor@gmail.com.

 

Rok za prijavo kandidatov: 16.11.2021.

OSEBNI ASISTENT (M/Ž)

Zaposlitev za polni delovni čas. Urnik dela je gibljiv/nestalen.

Okvirna mesečna plača: 1043,68 EUR bruto mesečno.

Zaposlitev za določen čas do 31. 12. 2021.

Gluha oseba z motnjo v duševnem razvoju bo vašo pomoč potrebovala pri osebni negi, gospodinjskih opravilih, spremstvo, pomoč pri komunikaciji v slovenskem znakovnem jeziku.

Iščemo zanesljive, prilagodljive in pozitivne osebe, ki bi z veseljem, vestno in potrpežljivo opravljale delo osebnega asistenta.

 

Svojo prijavo s kratkim življenjepisom pošljite na dgn.maribor@gmail.com.

 

V prijavi navedite področje dela, ki vas zanima. Rok za prijavo kandidatov: 26.1.2021

OSEBNI ASISTENT (M/Ž)

Zaposlitev za krajši delovni čas – 34 ur mesečno. Urnik dela je gibljiv/nestalen.

Okvirna mesečna plača: 203,94 EUR bruto mesečno.

Zaposlitev za določen čas do 31. 12. 2021.

Gluha oseba z motnjo v duševnem razvoju bo vašo pomoč potrebovala pri osebni negi, gospodinjskih opravilih, spremstvo, pomoč pri komunikaciji v slovenskem znakovnem jeziku.

Iščemo zanesljive, prilagodljive in pozitivne osebe, ki bi z veseljem, vestno in potrpežljivo opravljale delo osebnega asistenta.

Svojo prijavo s kratkim življenjepisom pošljite na dgn.maribor@gmail.com.

V prijavi navedite področje dela, ki vas zanima. Rok za prijavo kandidatov: 26.1.2021.

Kaj je komunikacijski dodatek?

Komunikacijski dodatek je pravica, ki se lahko dodeli gluhi, slepi ali gluho-slepi osebi, ki potrebuje izmed storitev osebne asistence samo pomoč pri komunikaciji in spremstvu.

Pravica do komunikacijskega dodatka se uveljavlja z vlogo na centru za socialno delo, kjer ima oseba stalno oz. začasno prebivališče. Vlagatelj se lahko odloči za uveljavljanje osebne asistence v obsegu 30 ur na mesec ali za denarno nadomestilo v višini dodatka za pomoč in postrežbo pri opravljanju večine osnovnih življenjskih potreb, določenega v zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje. O pravici odloči center za socialno delo z odločbo.

Avtor: | Okt 7, 2020

Potrebujem osebno asistenco

Izjava

14 + 4 =

(Skupno 2.601 obiskov, današnjih obiskov 1),
Dostopnost