00 386(02) 252 21 82 >>> DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA MARIBOR Trubarjeva ul. 15 2000 Maribor <<< dgn.maribor@gmail.com

Rok za oddajo kandidature v matičnem društvu do 1.9.2021

R A Z P I S
za volitve
Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije:

Podpredsednik/ca in člana Častnega razsodišča
za mandat 2021 do 2025

V skladu s 20. členom Statuta ZDGNS ter 35. in 36. členom Poslovnika organov ZDGN ter na podlagi sklepa volilne skupščine ZDGNS z dne 3.6.2021 objavljamo razpis za
• podpredsednika/co Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije;
• člana Častnega razsodišča Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije

V skladu s 26. členom Statuta ZDGNS (v nadaljevanju Statut) mora kandidat/ka za predsednika/co in podpredsednika/co izpolnjevati, med drugim, naslednje pogoje:

 • je naglušna oseba;
 • je aktivni član društva;
 • ga predlaga organ upravljanja matičnega društva (po enega kandidata)

V skladu s 32. členom Statuta, društva lahko predlagajo po enega kandidata/ko za Častno razsodišče.

Kandidati, ki bodo predlagani za podpredsednika/co in Častno razsodišče Zveze morajo na osnovi 36. člena Poslovnika organov ZDGNS, podati pisno soglasje k imenovanju, ki je priloga k razpisu.

Kandidature pošljite priporočeno na sedež Zveze društev gluhih in naglušnih s pripisom »ZA VOLITVE, NE ODPIRAJ«, do 16.9.2021.

Kandidacijski postopek za volitve bo potekal od 2.7.2021 do 16.9.2021.

Volilno komisijo sestavljajo: Sonja Trampuž, predsednica; Vladimir Kastelic, član in Aleksandra Rijavec Škerl, članica.

Volilna komisija bo po pregledu prejetih kandidatur od 20.9.2021 do 25.9.2021 pozvala društva za odpravo morebitnih napak, pomanjkljivost oziroma neskladij s Statutom ali Poslovnikom.

                                                       Predsednica volilne komisije
                                                              Sonja Trampuž

PISNO SOGLASJE K IMENOVANJU KANIDATA

Na podlagi 36. člena Poslovnika organov ZDGNS podajam pisno soglasje k imenovanju kandidata za podpredsednika/co ali člana Častnega razsodišča ZDGNS za mandatno obdobje 2021 do 2025.

Ime in priimek: _______________________________
rojstni podatki: _______________________________
poštni naslov: _________________________________
e – pošta: ____________________________________
telefonska številka: _____________________________

Spodaj podpisani/na _____________________________član/ica društva


Potrjujem kandidaturo za ______________________ .

Kraj in datum Podpis kandidata/ke
__________ __________

Share this…
(Skupno 52 obiskov, današnjih obiskov 1),
Dostopnost