00 386(02) 252 21 82 >>> DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA MARIBOR Trubarjeva ul. 15 2000 Maribor <<< dgn.maribor@guest.arnes.si

Obvestilo

Spoštovane članice, člani Društva GNP Maribor,

Na prvem delovnem sestanku, ki ga je 20.7.2021, vodila podžupanja MOM Alenka Iskra na pobudo vodstva našega društva, smo opozorili predstavnike JMSS Maribor, da naj bo sorazmeren delež stanovanj namenjen tudi osebam z okvaro sluha in da naj bodo ta prilagojena specifičnim potrebam gluhih in naglušnih oseb.

Dobili smo informacijo, da Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor v bližnji prihodnosti načrtuje novogradnjo stanovanj, ki bodo namenjena mladim.

Ker je zadeva še v idejni fazi, želimo pridobiti informacije o potrebah gluhih in naglušnih članov po neprofitnih stanovanjih JMSSM, predvsem kar se tiče velikosti in funkcionalnosti stanovanj in potrebnih posebnih prilagoditvah in informacije o tem ali je večja potreba po manjših stanovanjih za samske ali pare ali pa so tudi potrebe po prilagojenih stanovanjih za mlade družine z invalidnim družinskim članom.

Zato vse člane društva naprošamo, da potrebe po stanovanjih pošljejo sekretarju društva Milanu Kotniku na dgn.maribor@gmail.com, najkasneje do 2. 8. 2021, da pripravimo skupen predlog z vodstvom MOM in ga pošljemo na JMSSM.

V primeru dodatnih vprašanj, nam lahko pišete na prej omenjen e-naslov.

Upamo, da bo to prvi korak k izboljšanju dostopnosti stanovanj tudi za invalide sluha.

Že vnaprej hvala za sodelovanje.

Prijetno poletje in vse dobro vam želimo.

Ernestina Savski, predsednica,

Milan Kotnik, sekretar

(Skupno 9 obiskov, današnjih obiskov 1),

Vabilo na brezplačne delavnice 31. 7. in 1. 8. 2021

Vabimo vas na FireUp!2021
🔥 Prižgi ogenj v sebi!

KDAJ: vikend 31. julij in 1. avgust
KAJ: brezplačne delavnice, FireUp!
KDO: za vse mlade 15-29 let, tudi za gluhe in naglušne (lahko tudi izven 15-29 let)
KJE: Center plesa, Tkalski prehod 7, 2000 Maribor
PRIJAVE: center.plesa@gmail.com

SOBOTA
10.00 ZBIRANJE IN SPOZNAVANJE
11.00 YOGA S HIMALAJSKIMI POSODAMI IN GONGOM
12.30 KOSILO
13.30 DELAVNICA SLOVENSKEGA ZNAKOVNEGA JEZIKA
15.00 ACRO YOGA
16.00 DRUŽENJE
NEDELJA
10.00 CIRKUŠKA DELAVNICA
11.30 KAJ JE DUŠEVNO ZDRAVJE IN KAKO POSKRBETI ZANJ? Interaktivno predavanje
12.30 KOSILO
13.30 DELAVNICA SLOVENSKEGA ZNAKOVNEGA JEZIKA
15.00 ACRO YOGA
16.00 DRUŽENJE

(Skupno 34 obiskov, današnjih obiskov 1),

Obvestila in vabila

Obvestila, vabila, informacije:
 Sproščanje ukrepov epidemija Covid-19 – zelena faza, dovoljeno zbiranje ob nadaljnjem upoštevanju vseh navodil NIJZ in Vlade RS. Pogoj PCT (preboleli ali cepljeni ali testirani).
 1.7.2021, seja predsednikov in sekretarjev in seja Upravni odbor Zveza. Poročilo.
 28.6. – 2.7.2021, Festival Lent Art Kamp Korenine srca Mestni park. ZAHVALA VSEM SODELUJOČIM.
 3.7.2021, Državno prvenstvo športni ribolov, DGNP MB. 1. mesto ekipno, 1. in 2. mesto posamezno. ČESTITAMO.
 9.7.2021, Svečanost ob 17.30 uri – prihod Slovenske Olimpijske bakle in Izbor športnika Maribora 2020, Rotovž. ŠZM.
 10.7.2021, Srečanje 4 DGN, MDGN SK. Zbor ob 9 uri črpalka OMV Sl. Bistrica.
 Volitve ZDGNS, razpis za kandidaturo za podpredsednika in člana Častnega razsodišča, rok prijave z Izjavo do 16.9.2021.
 17.7.2021, Ribiški turnir, MDGN Sl. Konjice, prijave do 9.7. pri Jože Koser.
 28.8.2021, Državno prvenstvo gluhih odbojka na mivki, DGN Južne Primorske. Prijave do 18.8. v pisarni društva.
 4.9.2021, Državno prvenstvo badminton, DGN Novo mesto, prijave pri Robert Debevec do 12.8.2021.
 11.9.2021, Državno prvenstvo balinanje ekipno, MDGN Sl. Konjice, prijave pri Ferdinand Zupanc do 19.8.2021.
 2.10.2021, Državno prvenstvo odbojka, MDGN Velenje, prijave pri Valeriji Škof do 17.9.2021.
 9.10.2021, Državno prvenstvo futsal, DOZIS CE.
 20.11.2021, 1. Mednarodni turnir pikado, 88. letnica DGNP MB, prijave pri Goran Jamnikar in v pisarni društva.
 Društvo izvaja osebno asistenco od 1.2.2021 dalje. Pomoč pri prijavi pri sekretarju društva. Več informacij na spletni strani https://www.dgnp-mb.si/osebna-asistenca/.
 Vadbene skupine: telovadba, rusko kegljanje, kolesarstvo, pikado in šah.
 Namenitev dela dohodnine za donacijo v višini 1%. Z donacijo pomagate osebam z okvaro sluha v društvu. Navodila za izpolnitev obrazca na: https://www.dgnp-mb.si/dohodnina/.
 Prijava na cepljenje – aplikacija: zvem.ezdrav.si. Pomoč v pisarni društva.

Vse aktivnosti objavljene: http://www.dgnp-mb.si, https://www.facebook.com/dgnp.maribor/

ZA POMOČ ČLANOM SMO DOSEGLJIVI: mobitel: 041 777 132 (sms, video klic, ZOOM) in e-pošta: dgn.maribor@guest.arnes.si, dgn.maribor@gmail.com, v pisarni: pon 9-12, sre 16-18.

Koronavirus – VAŽNE INFORMACIJE: https://nijz.si/sl, https://www.gov.si/teme/koronavirus/,

Objave v medijih:

lep pozdrav in ostanite zdravi

Ernestina Savski

predsednica

Milan Kotnik
strokovni delavec-sekretar predsednica

(Skupno 32 obiskov, današnjih obiskov 1),

Razpis in izjava za drugi del volitev ZDGNS za podpredsednika in častno razsodišče ZDGNS

Rok za oddajo kandidature v matičnem društvu do 1.9.2021

R A Z P I S
za volitve
Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije:

Podpredsednik/ca in člana Častnega razsodišča
za mandat 2021 do 2025

V skladu s 20. členom Statuta ZDGNS ter 35. in 36. členom Poslovnika organov ZDGN ter na podlagi sklepa volilne skupščine ZDGNS z dne 3.6.2021 objavljamo razpis za
• podpredsednika/co Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije;
• člana Častnega razsodišča Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije

V skladu s 26. členom Statuta ZDGNS (v nadaljevanju Statut) mora kandidat/ka za predsednika/co in podpredsednika/co izpolnjevati, med drugim, naslednje pogoje:

 • je naglušna oseba;
 • je aktivni član društva;
 • ga predlaga organ upravljanja matičnega društva (po enega kandidata)

V skladu s 32. členom Statuta, društva lahko predlagajo po enega kandidata/ko za Častno razsodišče.

Kandidati, ki bodo predlagani za podpredsednika/co in Častno razsodišče Zveze morajo na osnovi 36. člena Poslovnika organov ZDGNS, podati pisno soglasje k imenovanju, ki je priloga k razpisu.

Kandidature pošljite priporočeno na sedež Zveze društev gluhih in naglušnih s pripisom »ZA VOLITVE, NE ODPIRAJ«, do 16.9.2021.

Kandidacijski postopek za volitve bo potekal od 2.7.2021 do 16.9.2021.

Volilno komisijo sestavljajo: Sonja Trampuž, predsednica; Vladimir Kastelic, član in Aleksandra Rijavec Škerl, članica.

Volilna komisija bo po pregledu prejetih kandidatur od 20.9.2021 do 25.9.2021 pozvala društva za odpravo morebitnih napak, pomanjkljivost oziroma neskladij s Statutom ali Poslovnikom.

                                                       Predsednica volilne komisije
                                                              Sonja Trampuž

PISNO SOGLASJE K IMENOVANJU KANIDATA

Na podlagi 36. člena Poslovnika organov ZDGNS podajam pisno soglasje k imenovanju kandidata za podpredsednika/co ali člana Častnega razsodišča ZDGNS za mandatno obdobje 2021 do 2025.

Ime in priimek: _______________________________
rojstni podatki: _______________________________
poštni naslov: _________________________________
e – pošta: ____________________________________
telefonska številka: _____________________________

Spodaj podpisani/na _____________________________član/ica društva


Potrjujem kandidaturo za ______________________ .

Kraj in datum Podpis kandidata/ke
__________ __________

(Skupno 18 obiskov, današnjih obiskov 1),
Dostopnost